อนุทิน 118113 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)

มรดกนี้แนบใจ...
มรดกที่ ๔๑ : ถ้าคนทั้งโลกไม่เห็นด้วยในการทำโลกให้มีธรรมะ เพราะว่าเหลือวิสัยก็ตามใจเขา เราคนเดียวก็อาจจะทำตนเองให้ดับทุกข์ได้ด้วยธรรมะอย่างถึงที่สุด ดังนั้น อย่าได้ท้อใจเลยในการที่คนทั้งหลายเขาไม่สนใจใยดีกับธรรมะ

จากหนังสือ มรดกที่ขอฝากไว้ : พุทธทาสภิขุ

ชอบ...

เพราะสอดคล้องกับกำลังใจที่ให้แก่ตนเองเสมอมาว่า "แม้ทำคนเดียวก็จะทำ"

เขียน 07 Dec 2012 @ 10:24 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:12, ()


ความเห็น (0)