อนุทิน 118090 - Wasawat Deemarn

 | อนุทิน ... ๓๕๗๔ |

"เช็คแมว"

ไม่ได้เช็คเมล์นาน

* มีจดหมายจากนักเรียนมาขอคำปรึกษา เรื่อง การเข้าเรียนและโอกาสการมีงานทำในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส.

* มีจดหมายจาก นศ.ธรรมศาสตร์ ปี ๓ มาขอใช้ภาพวัดปทุมวนารามเพื่อการวิเคราะห์ภาพถ่ายในวิชา Media ที่ประเทศฝรั่งเศส

อนุญาตหมด ;)...


เขียน 06 Dec 2012 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)