อนุทิน 118087 - โสภณ เปียสนิท

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555

นำนักศึกษาราว 50 คน เดินทางสุ่วัดพระธรรมกาย

เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ดูแลน้องนักเรียนจากทุกสารทิศ

หลายแสนคน เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา

ฝึกความเสียสละและอดทน

เดินทางกลับหลังจากส่งน้องนักเรียนกลับบ้านแล้ว

ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 หลังเที่ยงคืน

เขียน 06 Dec 2012 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)