อนุทิน 118078 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

จ่าย New Relic เดือนละ $149 แต่ได้ใช้เดือนละไม่กี่ชั่วโมง อย่างเดือนที่แล้วใช้แค่สองชั่วโมงตกชั่วโมงละ $74.5 คิดเป็นเงินบาทก็ชั่วโมงละสองพันสองร้อยกว่าบาท แต่สองชั่วโมงนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ได้ใช้แล้วคงต้องเสียเวลามากกว่าสองชั่วโมงในการแก้ปัญหาเครื่องแม่ข่าย

แง่คิดที่หนึ่ง: ของดีราคาถูกไม่มี อย่าซื้อของถูก แต่ซื้อของที่คุ้มค่า

แง่คิดที่สอง: จ่ายเงิน $149 คูณสอง หรือ 9,000 บาทสามารถจ้างคนจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จบมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทยได้ แต่ให้ทำงานสองเดือนเต็มๆ ก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้เหมือนสองชั่วโมงของ New Relic ดังนั้น New Relic ถูกกว่าหลายเท่า

แง่คิดที่สาม: จากแง่คิดที่หนึ่งและสอง ของที่แพงกว่าเงินคือเวลา ใช้ New Relic แก้ปัญหาได้ในสองชั่วโมง ใช้เด็กจบใหม่สองเดือนก็แก้ปัญหาไม่ได้

เขียน 06 Dec 2012 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)