อนุทิน 118049 - ภูสุภา

ไม่เคยคิดอิจฉา หรือคิดเปรียบเทียบทั้งทางรบและลบกับใคร

ทำงานด้วยความตั้งใจดีอย่างมีวินัย ย่อมได้ผลลัพธ์เป็นงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี


หลักการที่ถือปฎิบัติมีเพียงข้อเดียว

เพียงข้อเดียว ก็ยากและต้องทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดของเวลางานให้


พ่อและแม่ของพ่อและแม่ สอนด้วยการทำให้ดู ทำเป็นตัวอย่าง ในการเลี้ยงอบรมดูแลลูก ๆ

พ่อและแม่จะพยายามถ่ายทอดต่อ ๆ ไป รุ่นต่อรุ่น

แข่งกับตัวเอง ไม่เสียเวลา เกิดกุศลและผลงาน


เขียน 05 Dec 2012 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)