อนุทิน #118043

 | อนุทิน ... ๓๕๖๙ |

"โสด"

ความโสด คือ การนั่งกินเกี๊ยวอยู่ในโรงอาหารตามลำพัง


http://www.nanmeebooks.com/book/imgBook/3622/0408-54-2.jpg

(หวังหมาวหม่าว.  ทูซกี ... ฉันเป็นฉันเอง.  กรุงเทพฯ : อินสปายร์, ๒๕๕๕)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)