อนุทิน 118025 - อาจารย์สุวรรณ สถาปัตย์ มทร.รัตนโกสินทร์

จากภาพที่เห็น ในหลวงมีพระพักตร์สดใสมาก #WeloveKing

เขียน 05 Dec 2012 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)