อนุทิน 118005 - บุรชัย

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เจอบทความในมติชน เรื่องสถานะของภิกษุณี  ได้ยินว่าบางคนว่าจะให้ออกกฏหมายรับ ประเด็นน่าสนใจ

แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์เฉพาะที่เป็นพระเถระเท่านั้นที่ต้องพิจารณา และตัดสินตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและสงฆ์ (แม้แต่ลำพังมหาเถรสมาคมก็ยังไม่น่าจะทรงไว้ซึ่งอำนาจในทางธรรม อำนาจทางกฎหมายยกไว้) นักการเมืองกิเลสหนา และรัฐ ยุ่งไม่ได้ ทำได้อย่างมากแค่อาราธนาคณะสงฆ์คือพระเถระมาพิจารณาเรื่องนี้เท่านั้น เป็นเรื่องที่สงฆ์เท่านั้นอภิปรายและลงมติ เพื่อให้สังคมเข้าใจ 

ผมเลยพยายามประมวลความเห็นส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย และโพสต์ไว้  เพื่อชาวต่างชาติจะได้เข้าใจประเด็นนี้

เขียน 05 Dec 2012 @ 00:01 () แก้ไข 24 Dec 2012 @ 19:31, ()


ความเห็น (0)