อนุทิน 118000 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คณะครูและผอ.ร.ร.วัดสองพี่น้อง เป็นวิทยากรเองในการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร

เขียน 04 Dec 2012 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)