อนุทิน 11800 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ ต้อนรับอาคันตุกะ ที่มาเยือน อีกกลุ่ม
  • จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 ท่าน
  • วัตถุประสงค์ที่มาแวะเยี่ยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการวิจัย บริหารการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลนักวิจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และอื่นๆ
  • จบการแลกเปลี่ยน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  • เราต้องมาเตรียมงานเพื่อประชุม Mentor ในวันที่ 17 มิย 51
  • อะไร จะงานชุกเข้ามาพร้อม ๆ กันเช่นนี้
  • เฮ้อ!!! สู้ๆๆ นะ เรา
เขียน 16 Jun 2008 @ 22:17 ()


ความเห็น (0)