อนุทิน 117999 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • วันนี้คณะครูต่างรู้สึกเศร้า  เมื่อทราบข่าวเด็กนักเรียน ชั้น ม.๒/๗  เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว 
  • อดคิดถึงปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่ได้
  • “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลก 
    มีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตน และคนอื่น 
    ให้สำเร็จบริบูรณ์ ด้วยความไม่ประมาทเถิด” 


เขียน 04 Dec 2012 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)