อนุทิน 117988 - ปรมัตถ์

ปรมัตถ์


วันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุด   ฉันหวลคิดไปว่า หากไม่มีฉันในวันนี้  ฉันคงไม่มีความทรงจำจากบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของฉันด้วยเช่นกัน  ท่านทราบมั้ยละค่ะว่าท่านเป็นใคร   "พ่อของฉันนั่นเอง" พระคุณของพ่อมากลุ้นเหลือคณาหากไม่มีท่านฉันคงไม่ได้เกิดมาอยู่บนโลกแห่งนี้............วันนี้  เป็นวันพ่อแห่งชาติ  ฉันขอระลึกถึงพระคุณของท่าน   ขอให้ท่านอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุข  หากได้เกิดมาใหม่ขอให้ท่านเกิดในตระกูลที่ดีดังเดิมเฉกเช่นความดีที่ท่านได้กระทำมาดีโดยตลอด   คำสอนของท่านฉันยังจำไว้ขึ้นใจ  "จงวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ   หายก็รู้  ดูก็งามตา"  นั่นคือคำสอนของพ่อฉันที่ฉันทำได้ตลอดมา  จนติดตัวเป็นนิสัยของฉันและตระกูลของฉัน  ฉันจึงภูมิใจในพ่อของฉัน  ฉันภูิมใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ  "คุณพ่อจรัส  สมเด็จ"   บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเรา  บันทึกเป็นอนุทิน  5 ธันวาคม   2555

เขียน 04 Dec 2012 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)