อนุทิน 117980 - ภูสุภา

การเป็นคนมองโลกในแง่ดี ยอมคนอื่น บางครั้งเราต้องทบทวน การมองบวก การยอมคนอื่น และดูตามเหตุผล ขีดความสามารถที่เรายอมได้อยู่เหมือนกัน

ข้อสรุปที่ลูกและเราพูดคุยสรุปกัน สืบเนื่องจากโรงแรมที่เรามาพัก ไม่แก้ไขเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สักที

ก่อนลูกจะเพลียและหลับไปจากเจ็ตแล็ก


รอลูกตื่นแล้วค่อยสอบถามโรงแรมใหม่

เขียน 04 Dec 2012 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)