อนุทิน 117972 - Tawandin

Tawandin

นวลน้อย...ในมือเทพ...(ธิดา) :))

คือหญ้า  เนินนา  เนินทุ่ง

คือไร้... กลิ่นจรุง  รุ่งสวย

คือธรรม-ชาติ  เสกอวย

คือสวย  ช่วยเนิน  งามได้


คือหญ้า  เนินนา  เนินทุ่ง

คือแกร่ง  ในกรุง  เป็นได้

คือมือ  เธอผู้  รู้ใจ

คือใจ  เธอผู้  รักษ์งาม


คืองาม  งามรู้  รู้รอบ

คือตา  เห็นรอบ  ขอบขาม

คือจิต  รักลึก  รักษ์ธรรม

คือนิ- ยามความ  เป็นเธอ

  ยามเช้า บ้านนา อังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตอบมอบ...ในอนุทิน คุณหมออ้อ  ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมาเขียน 04 Dec 2012 @ 09:07 ()


ความเห็น (0)