อนุทิน 117970 - dejavu monmon

dejavu monmon

๐๖.๕๙ เปิด gotoknow ในห้องทำงาน เมื่อเช้านี้ลำบากหน่อยที่น้ำไม่ไหล นี่คือผลของการต้องพึ่งพาความสะดวกสบายของเครื่องมือมนุษย์ชนิดหนึ่ง ทุกวันนี้ลงไปอาบน้ำคลองไม่ได้ เพราะเราใช้คลองแทนหลุมขยะ น้ำจึงเน่าเสีย น้ำไม่ไหลทำให้เกิดสำนึกว่า คราวหลังต้องหาภาชนะเก็บน้ำไว้ และเช้านี้มีน้ำที่เก็บน้ำไว้ในถัง จึงได้ใช้ประโยชน์จากน้ำนั้น...น้ำคือชีวิต

เขียน 04 Dec 2012 @ 07:04 ()


ความเห็น (0)