อนุทิน 117966 - พิชิตชัย ใจอารีย์

มีนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันร่วมกดคีย์ถวายพระพรแด่องค์HS1Aอย่างล้นหลามครับ ผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามันE29AM

เขียน 04 Dec 2012 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)