อนุทิน 117940 - nampeth-APN+(educator diabetes)

วันนี้เพิ่มเติมตามผป.เข้ากลุ่มเบาหวานสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

1.,มีผป.ที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อจันทรืที่26ธค.55plan/D/Cวันนี้โอ้พยาบาลไม่ทราบรีบไปเยี่ยม

คนนี้เดือนที่แล้วadmit stoke 

2.อีกคนญาติผป.ก็กำลังตามหาว่าผป.ไปไหน

การทำกลุ่มทำให้เราตามผป.มากขึ้น

ขอบคุณการทำกลุ่ม

 

เขียน 03 Dec 2012 @ 14:25 () แก้ไข 03 Dec 2012 @ 14:26, ()


ความเห็น (0)