อนุทิน 117940 - nampeth-APN+(educator diabetes)

  ติดต่อ

วันนี้เพิ่มเติมตามผป.เข้ากลุ่มเบาหวานสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

1.,มีผป.ที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อจันทรืที่26ธค.55plan/D/Cวันนี้โอ้พยาบาลไม่ทราบรีบไปเยี่ยม

คนนี้เดือนที่แล้วadmit stoke 

2.อีกคนญาติผป.ก็กำลังตามหาว่าผป.ไปไหน

การทำกลุ่มทำให้เราตามผป.มากขึ้น

ขอบคุณการทำกลุ่ม

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)