อนุทิน 117920 - Tawandin

Tawandin

หลุด (บันทึกอนุทินย้อนหลัง)

...เสาร์ยี่สิบเจ็ดตุลาวันลาจาก

คือวันพรากญาติมิตรลิขิตสาร

เช้ายันเที่ยงเพียรเวียนรับสื่อแบ่งปัน

ต่อจากนั้นให้เด็กน้อยคอยคิวเรียน

"ฟ้า"เข้าจอต่อคิวเรียนพิมพ์ดีด

"ปูเป้"น้อยขอเรียนขีดระบายเขียน

บ่ายสองเครื่องคอมพ์ฯดับเราอดเรียน

ป้าจึงเวียนเสียบสายลองใหม่พลัน

ประกายไฟแปร๊บๆกลิ่นไหม้ฉุน

เกื้อการุณโต่งไปกลายเป็นผลาญ

ไม่รอบคอบรอบรัดไม่ประมาณ

ฝันค้างพลันพลอยเหงาเศร้าใจจริง

ทั้งป้าหลานหันหาทางเรียนรู้ใหม่

หนังดูดีดูได้หลากหลายยิ่ง

ป้าผ่อน "อยาก"เป็น "หยุด-ยอม"รับความจริง

เจริญอาณาปาณสติสะสางสิ่งกลบฝังตัว

สารพัดซากสารพัดสิ่งสะท้อนสรรพ

รกเลอะจับเกรอะกรังสั่งสมมั่ว

โทสะไหม้ราคะมืดหลงเมามัว

ลุกลามใจไหม้ตัวเพราะมัวเมา

ลาแล้วลาก่อนลับดับชีวิต

สมดุลกายแลจิตเล็งผิดเป้า

เพียรจึงเพี้ยนผิดทิศหยุดเถอะเราฯ

   (ท่อนหลัง บันทึกไว้แล้วโดยใช้เครื่องร้านเน็ต ทึกไว้เมื่อวันที่ใช้เครื่องคอมพ์ฯนานหลายชั่วโมง)


เขียน 02 Dec 2012 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)