อนุทิน 117909 - kmsabai

kmsabai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 การจะบรรลุ มรรคผล นิพพาน นั้น  อะไรเล่า?  ที่จะสามารถดับกิเลสได้จนสิ้น

เชิง ให้หมด ไม่เหลือเชื้้อ  นอกเสียจาก  “ ปัญญา “ เท่านั้น

 สิ่งที่จะประหาร กิเลส,ดับอนุสัยต่างๆจนบรรลุมรรคผล นิพพานนั้น ก็ ต้องอาศัย

ปัญญา เป็นสำคัญ ซึ่งปัญญาในเบื้องต้น ต้องมาจาก การศึกษา การฟัง และสิ่งที่จะเป็น

หลักยึด ที่ดีที่สุด ในกาลลมัยนี้ ก็คือ พระไตรปิฎก


เอามาจากเวบครับ booms

เขียน 02 Dec 2012 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)