อนุทิน 117906 - ขจิต ฝอยทอง

  ติดต่อ

What we’re learning from online Education


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ที่ South Africa  ... เขามีการพัฒนาไปไกล แล้ว นะคะ ....เมืองไทย เป็นอย่างไรบ้าง  ภาพรวม ท่าน ขจิตร