อนุทิน 117906 - ขจิต ฝอยทอง

What we’re learning from online Education


เขียน 02 Dec 2012 @ 14:25 () แก้ไข 02 Dec 2012 @ 15:05, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ที่ South Africa  ... เขามีการพัฒนาไปไกล แล้ว นะคะ ....เมืองไทย เป็นอย่างไรบ้าง  ภาพรวม ท่าน ขจิตร