อนุทิน 117879 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

  ติดต่อ

สอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ  และต้องค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้รับความร่วมืออย่างดีจากอาจารย์ประจำวิชา ถ้าเป็นผู้สัมใกล้ชิดเป็นชาวบ้าน จะค้นหาผู้สัมผัส และให้ยาป้องกันได้เร็ว แบบนี้ไหม  ขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ผลยังไม่พบเชื้อที่เป็นสาเหตุ  คนสอบสวนเจ็บคอแล้วคะ ได้ยาป้องกัน ดีที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1เข็ม อาทิตย์หน้าจะฉีดเข็มที่ 2 กระตุ้น