อนุทิน 117866 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

เพียงความดูดี ของบัณฑิตเฉโกคือ สามารถออกแบบแนวทาง ออกแบบการต่อสู้ ออกแบบมธุรสวาจาออกมาเพื่อให้ดูดี มีหลักการทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์อันเป็นเป้าหมายที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี 

โดย สอดรับกับภาระกิจ ที่หมายส่งผลไปยังบุคคล ที่เจ้าของเจตนาต้

องการมุ่งทำลาย หรือ มุ่งใช้ให้เป็นเครื่องมือทำงาน จะเต็มใจ หรือไม่ ไม่เป็นไร ? 

ด้วยความสามารถของบัณฑิตเฉโกเพียงเท่านี้ เขาก็หลงภูมิใจตนเอง ที่ใครก็ตามรู้ไม่ทัน เป็นการขยับตนเอง สู่การก้าวเป็นอำมาตย์กำมะลอ ที่เหนือชั้นจากการค่อย ๆ ลอยตัว 

ผู้ต้องทำงาน โดย หน้าที่ ย่อมตกเป็นเสมือนคนถูกใช้ จากบัณฑิตเฉโกเหล่านี้ หากผู้ที่ทำหน้าที่ ชัดในตนก็จะมีอิสระใจที่จะกระทำเมื่อสำนึกรู้ว่า ต้องกระทำ โดยตนรู้ตนดีว่า ตนไม่ได้ตกเป็นเบี้ยของใครใด 

หากผู้มีหน้าที่ ทำหน้าที่ ไม่ชัดในตน ย่อมตกเป็นเครื่องมือเจ้าบัณฑิตเฉโก ผู้รู้แก่ใจว่า ณ สถานการณ์แบบนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่ เขาไม่สามารถทำได้หรอก หากหมากที่สร้างมา ก็ด้วยมุ่ง โค่น ทำลาย

แต่หากแม้ผู้มีหน้าที่ กระทำหน้าที่สำเร็จ บัณฑิตเฉโก เหล่านี้ ก็จะมีแนวกล่าวให้ตนสามารถก้าวไปในสังคมอย่างยืดคอ เสมอนั่นคือ ผลงานตนที่ผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์


คนพรรค์อย่างนี้...มีอีกมากหลาย เช่น...

ความโก้ ของนักวิชาการมาร
ความโก้ ของนักการทหาร นัการเมือง นักเฉโกอื่น ๆ ทั้งหลาย...บทบาทที่กล่าวมาให้เห็นนี้ เป็นตัวอย่างเล็ก ที่หยาบใหญ่ที่ต้องนำความห่วงใยจากครูบาอาจารย์ มาให้ความสำคัญให้มากขึ้น...เพื่ออร่วมพลังขับเคลื่อนให้สำเร็จในอนาคต ความว่า...

" หากศีลธรรม ไม่กลับมา โลกาจักวินาศ "  และ...
" ตราบที่ การศึกษาไม่เป็นไป เพื่อการลด ละกิเลส กู้ประเทศไม่ได้ "เขียน 01 Dec 2012 @ 13:46 () แก้ไข 01 Dec 2012 @ 13:48, ()


ความเห็น (0)