อนุทิน 117860 - nampeth-APN+(educator diabetes)

  ติดต่อ


การทำงานเปิดใจให้เวลาฟังปัญหาผู้ป่วยก็จะทำให้ปัญหาแก้ไขได้นะคะ

ผู้ป่วยเปลี่ยนจากเบาหวานในเด็กมาเบาหวานผู้ใหญ่มีมารดาดุแลเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนัก

ทำให้เกิดปัญหาการปรับตัวระหว่างการรักษา

พยาบาลสามารถที่จะช่วยให้เกิดการรักาาที่สามารถดำเนินไปได้แต่ต้องอาศัยการประสานที่ปรองดอง

ณ.ตอนนี้ปัญหาน่าจะดีขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)