อนุทิน 117856 - อ.นุ

อ.นุ

เด็กจะดี ต้องมีครู ช่วยเชิดชู

เด็กจะเลิศ ด้วยปัญญา มหาศาล

ครูคือผู้ สร้างสม อุดมการณ์

ครูสร้างงาน ปั้นเด็กดี เป็นศรีไทย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 01 Dec 2012 @ 08:10 ()


ความเห็น (0)