อนุทิน #117856

เด็กจะดี ต้องมีครู ช่วยเชิดชู

เด็กจะเลิศ ด้วยปัญญา มหาศาล

ครูคือผู้ สร้างสม อุดมการณ์

ครูสร้างงาน ปั้นเด็กดี เป็นศรีไทย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)