อนุทิน 117803 - 04ยุภา ใจมั่น

                                                 Loy krathomg

1.  Loy krathong  Day is one fo the most popular festivals of thailand celebrated annually on the Full-moon Day of the Twelfth Lunar Mont.

2.  It takes place at a time when the weathher is fine as the raing season is over and

3. There is a high water level all over the country.

4. The word "Loy" means "to float". and "Krathong" means lotus-shaped vessel made of banana l eaves.

5. A krathung usually contains a candle,three joss sticks, some flowers and coings.

6. The ceremony is believed to have originated in the time of King Ramkhamhaeng of sukhothai,the first capital of thailand,

7. The festival starth in the evening when there is a full moon in the sky.1. วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกเทศกาลหนึ่งของไทย

2. เทศกาลรอยกระทงจัดขึ้นในช่วงเวลาที่อากาสดีคือช่วงฤดูฝนที่สิ้นสุดลงไปแล้ว

3. ระดับน้ำสูงขึ้น

4 .คำว่า"ลอย"หมายถึง "to float"และ "กระทง" หมายถึง เรือเป็นรูปร่างเป็ต้นกล้วยทำมาจากใบตอง

5. ปกติแล้วกระทงจะใส่เทียน1เล่ม ธูป3ดอก ดอกไม้ต่างๆและเหรีนญด้วย

6. งานลอยกระทงนี้มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงสมัยกรุงสุโขทัยเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย

7. เทศกาลลอยกระทงเริ่มขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อพระจันทร์โผล่ขึ้นเต็มดวงบนท้องฟ้า

เขียน 29 Nov 2012 @ 23:58 () แก้ไข 01 Dec 2012 @ 08:32, ()


ความเห็น (0)