อนุทิน 117799 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ฯที่มาจากจ.กาญจนบุรี เป็นสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯที่เราไม่คุ้น มาดูงานและวางแผนงานโครงการศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เกี่ยวกับงานเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกเขตละ ๑ โรงเรียน ให้งบโรงละ ๓๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมประกอบด้วย..โรงเรียนต้องจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและครู โรงเรียนต่างๆในเครือข่าย เชิญวิทยากร..ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมการเกษตรให้ยั่งยืน ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานเอกสารแล้วรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ก็เลยพูดไปว่า ๓หมื่นนี่นะ จะให้มีให้ทำทุกอย่างเลย นี่คือภาครัฐ ที่ละเอียดจนยากที่จะทำให้เกิดมรรคผล แต่เราก็ยินดี ที่กระบวนการและเป้าหมายเป็นมงคลแก่นักเรียนและองค์กร ส่วนภาคเอกชน จัดผ้าป่ามาทอดวันเสาร์นี้  น่าจะมาร่วมแสน เขาบอกว่าจะนำไปซ่อมสร้างอะไร ก็ทำเถอะ เขาเชื่อถือศรัทธา มากกว่าคนในระบบราชการด้วยกันเสียอีก)

เขียน 29 Nov 2012 @ 22:20 () แก้ไข 29 Nov 2012 @ 22:30, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งใจไปช่วยนะค่ะท่าน ผอ.  ตอนนี้หมวยน้อยไม่สบาย ไข้สูงทีเดียวหวั่นเป็นไข้เลือดออก