อนุทิน #117790

คือ...วิถีใจ

• บทเรียน(เจ็บ)จริงสอนให้จำต้อง... สร้างวินัยในตน

• เจริญสติฟื้นวิกฤติศรัทธาเสื่อมถอย

• เรารู้เรา... เข้าใจตน ทนเลยเขียน:

ความเห็น (0)