อนุทิน #117772

วันนี้เดินทางไปประชุม สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย ที่ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

เพื่อทำแผนงานโครงการปี 2556 และรุปงานในรอบปีที่ผ่านมา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ท่านวอญ่า  

การประชุมทำแผนโครงการของสมาคมลูกจ้างสาธารณสุข ฯ ปี่56  เพื่อให้รุ่นน้องๆได้ศึกษาการขับเคลื่อนของสมาคม ฯในทิศทางที่เหมาะสมและถูกทางเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมากๆ

ขอฝากแจ้ง รายละเอียดในคบเพลิงกับงูด้วยครับ