อนุทิน 117728 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

เว็บไซต์ ที่มีเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกับการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะการใส่สายท่อต่างๆในผู้ป่วย เขาทำเป็นระบบเลย มีกลยุทธต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งทีม การให้ความรู้แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เหมาะมากกับทุกสถานพยาบาลเลยค่ะ เข้าไปหาเครื่องมือและกลยุทธเอามาปรับใช้ได้เลย

เขียน 28 Nov 2012 @ 12:20 () แก้ไข 28 Nov 2012 @ 14:41, ()


ความเห็น (1)

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB