อนุทิน 117722 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

นักศึกษาหลายคนโทรมาแจ้งว่า บ่ายนี้มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง

เขียน 28 Nov 2012 @ 11:49 () แก้ไข 28 Nov 2012 @ 11:50, ()


ความเห็น (1)

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB