อนุทิน 117716 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๕๓๔ |

"งานเข้า"

หอพัก ... สภามหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจเยี่ยม ต้องฝากอาจารย์หอพักอีกท่านดูแลให้ก่อน
เนื่องจากยังติดภารกิจอยู่ที่มหาวิทยาลัย

สอนเพิ่ม ... คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูตามคำขอของ สช. และ กศน. ๓๐๐ คน แยกออกเป็น ๖ หมู่เีรียน มีวิชาครูบังคับที่สาขาฯ ผมรับผิดชอบเปิดด้วยตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้ ทำให้อาจารย์ทุกคนต้องสอนเพิ่มอีกคนละ ๑ หมู่เรียน (มีคนหนึ่งได้ ๒ หมู่เรียน) ผมขอเลือกสอนวันอาทิตย์ ตอน ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่เหลือติดหมด ตอนนี้เลยยุ่งอยู่กับ Course Syllabus

แถมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ต้องสอน ป.โท มมร.ล้านนา อีก ๒ ห้อง

งานเข้าจริงแท้เหลา ;)...

เขียน 28 Nov 2012 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)