อนุทิน 117680 - dejavu monmon

เมื่อวาน ผมต้องเวียนยูเทิร์น ๓ รอบ แต่ละรอบ ๆ ละ ๑๐ กิโล สิ่งที่ผมคิดคือ ถนนราดยางราบเรียบ หลายเลน มีที่วางเยอะ แม้ว่ารถจะเยอะก็ตาม ปัญหาคือ บนที่วางเรียบนั้น บางแห่งมีหลุม แต่ทำไม เราเลือกที่จะลงหลุม ขณะที่บางคันไม่ลงหลุม บางทีเราไม่ได้เลือกที่จะลง หากแต่สถานการณ์ทำให้เราต้องลงหลุม แต่บางทีเราก็ไม่ลงหลุม สถานการณ์ชีวิต อาจเป็นเหมือนทางที่ว่านี้

เขียน 27 Nov 2012 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)