อนุทิน 117674 - พัดศรีเรือง

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นศ. รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน

เขียน 27 Nov 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)