อนุทิน 117674 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นศ. รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)