อนุทิน #117674

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นศ. รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน

เขียน:

ความเห็น (0)