อนุทิน 117651 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 ประชุม case conference ทีไร มักรู้สึกไม่ดี

เพราะ เคสจริืง ผู้ป่วยจริง ประชุมทำรายงานส่งงานจริง

ของ นศ. พยาบาล แต่มักไม่มี การดูแลคนไข้จริงๆ เกิดขึ้น

เป็นเสือกระดาษ เหมือนการทำ SOAP Note ของเภสัชกร


เขียน 27 Nov 2012 @ 08:07 ()


ความเห็น (0)