อนุทิน 11763 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กลับมาเลี้ยงเจ้าต้นไม้ ให้ อ.จัน ไปสอน วันนี้แนทเริ่มมาทำงานวันแรก ห้อง lab เริ่มดูสะอาดตาขึ้น ค่อยเป็นรูปเป็นร่างหน่อย

เขียน 16 Jun 2008 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)