อนุทิน 117597 - noktalay

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอนการทดลองผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผ่านมาสองห้องอย่างปกติ  มาเจอนักคิดสร้างสรรค์ห้องที่ 3 ที่สามารถประยุกต์เครื่องใช้เครื่องเขียนเป็นอุปกรณ์ประกอบการทดลองได้....ดีใจด้วย ประเทศชาติเราต้องการคนแบบนี้ค่ะ คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

เขียน 26 Nov 2012 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)