อนุทิน 117550 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

วันนี้มีประชุม"การพัฒนา  นโยบาย สาธารณเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม  " จัดโดย สช.(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)ที่ โรงแรม VL หาดใหญ่  ในฐานะสื่อสร้างสรรค์สานพลัง ต้องการให้ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ทบทวนรับข้อมูลของภาคใต้ ทั้ง สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพตำบล และCiaชุมชน

เขียน 26 Nov 2012 @ 05:03 ()


ความเห็น (0)