อนุทิน 117534 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๕๒๓ |

"แรงบันดาลใจ"

เมื่อคุณเกิดแรงบันดาลใจ ขอให้คุณ "จงเขียนมันลงไป" ในบันทึกและอนุทิน
เพื่อให้ตัวคุณเองได้จดจำไว้ว่า ครั้งหนึ่งเราเคยคิดได้เช่นนั้นและวันนั้น

เขียน 25 Nov 2012 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)