อนุทิน 117520 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

รู้เพียงใด  หากไม่ได้นำความรู้มาปฏิับัติ  ก็ดูเหมือนไม่ครบวงจร  การเป็นนักปฏิบัติทำให้เห็นคุณค่า  ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  จัดการกับความเครียดได้ดี  และมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น

อย่าลืมให้เกียรติผู้หญิงด้วย  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ คุณ Ico24 อ.นุ.

ครูอ้อย รู้สึกว่า ท่านเป็นเพื่อนเสมอ