อนุทิน 117515 - คนถางทาง

Even the present life does not exist, how could the after-life exist?
---(Tawit Chitsomboon) --[email protected]

(Originally quoted in Thai by Buddhadasa Bhikkhu.)  


ปล..คำคมนี้ได้รับการบรรจุไว้ใน website หนึ่งว่าเป็น top 20 สุดยอดคำคมของโลก เคียงคู่กับโควตดังๆ ก้องโลก ของ   Plato, Einstein, R. Frost,  Shakespeare, De Cartes,   (ผมแปลมาจาก คำสอนท่านพุทธทาส   ที่ สอนทำนองว่า   ชีวิตนี้ในโลกนี้ยังไม่มี  แล้วชีวิตโลกหน้าจะมีหรือ   ...ท่านสอนเราไม่ให้ประมาทน่ะ  อย่าไปคิดว่าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นเทวดา เสวยสุข เพราะทำบุญมาก  แล้วก็เลยอยู่ในโลกนี้ ในปัจจุบันนี้อย่างประมาท )   

เขียน 25 Nov 2012 @ 00:19 () แก้ไข 25 Nov 2012 @ 10:42, ()


ความเห็น (1)

KATZ!