อนุทิน 117507 - ป.ปลา

  ติดต่อ

 วันที่ 2 ธ.ค. 2555 ประชุมผู้ปกครองพร้อมทั้งเก็บเงินบำรุงการศึกษา แจ้งรายละเอียดคณะครูในวันที่ประชุมด้วยว่า 

ปีการศึกษา 1-2/2553 และ1-2/2554  เก็บเงินบำรุงการศึกษา 1,050.-

ปีการศึกษา 1-2/2555   เก็บเงินบำรุงการศึกษา 1,500.-
เนื่องจากมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและทำเรื่องแจ้งเขตไปแล้ว


  เขียน:  

ความเห็น (0)