อนุทิน 117503 - อ.นุ

  ติดต่อ

คนได้กลายมาเป็นเครื่องมือ
ของเครื่องมือที่พวกเขาคิดขึ้น

Men have become the tools of their tools.

(Henry David Thoreau)


 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

หากใช้เครื่องมือด้วยปัญญา และความมีสติ ย่อมไม่ตกเป็นทาสของเครื่องมือค่ะ..

รู้เท่าทันเทคโนโลยี..ด้วยปัญญาและสติ

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่Ico48ครับผม