อนุทิน 117442 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๕๑๗ |

"ทัศนศึกษา"

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นักศึกษาครูเป็นเลิศไปทัศนศึกษาและทำงานในรายวิชาหนึ่ง
ณ วัดร่องขุ่น และ ตลาดแม่สาย จ.เชียงราย

ผมไปด้วยไม่ได้ เนื่องจากมีภาระการสอนทั้งเสาร์ - อาทิตย์
แต่ก็ได้แจ้งระมัดระวังตัวในที่ประชุมไปแล้ว

มีอาจารย์ประจำรายวิชา อาจารย์ประจำหอพัก (อีกท่าน) ไปด้วย
ค่ำ ๆ คงกลับถึงหอพักเป็นแน่แท้

ป.ล. มีนักศึกษาทั้งหมด ๔๐ คน (ลากลับบ้านด่วน ๑ คน)
เขียน 24 Nov 2012 @ 10:32 () แก้ไข 24 Nov 2012 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)