อนุทิน 117441 - ยูมิ

  ติดต่อ

ขณะนี้กำลังอยู่ในที่ประชุมของจักรพรรดิ์รีสอร์ท  ต. ปาดังเบเซ  อ. สะเดา  อยู่ชายแดนไทย - มาเล

กำลังจะนำเสอนแผนที่ 4

แผนที่  4 เป็นงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ


มีจุดเน้นดังนี้


1. 
คนบวกกับงาน  คนมีผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
นิสิต

และงานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง
ท่านคณบดีได้กล่าวไว้ทำนองนี้ว่า...

 ถ้าใช้ไม่หมดต้องคืนเงิน 
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสามารถทำได้เลย  ใครเป็นเจ้าของโครงการก็รับผิดชอบไป  ถ้าเขียนแผนในใจมันก็นิ่งต้องเอาออกไปก่อน

เราต้องสิ่งที่เป็นไปได้  ฝ่ายบุคคลต้องดูแลทั้งมหาวิทยาลัย

คนที่มีอยู่รับผิดชอบได้หรือไม่  งานแผนของคณะต้องตอบแผนได้  การศึกษาทั่วไปต้องบรรจุคนให้ครบ  ต้องให้เวลาหายใจแด่อาจารย์ให้ดูรอบคอบ  เชื่อมโยงกัน 
พยายามทำให้เสร็จในสองวันนี้ 
อาจกลับไปหาข้อมูลในมหาวิทยาลัย 
ที่นี่เราเติมเต็มความสุขได้ 

เรามาร่วมกันสะสาง  สร้างเสริม 
ช่วยกันคิดแนะขอบคุณครับ

บันทึกโดย...อุทัย  เอกสะพัง
 

  เขียน:  

ความเห็น (0)