อนุทิน 117306 - Ka-Poom

Ka-Poom

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

พ่อแม่ครูบาอาจารย์...ท่านทราบหมดไม่มีอะไรที่ท่านไม่ทราบ

ท่านรู้ทะลุลวงแจ้งแล้วถึงธรรมชาตินี้...นี่เป็นเหตุแห่งปัจจัย

ที่เราพึงนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างประมาณหาที่สุดมิได้

...

สาธุ

เขียน 21 Nov 2012 @ 19:43 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:14, ()


ความเห็น (0)