อนุทิน 117294 - พิชิตชัย ใจอารีย์

สิ่งทีสำคัญรวมไปถึง การบริหารการเยียวยา กรณีเกิดภัยพิบัติ ระบบอ้างอิง มาตรฐานระบบ National Incident Management system (NIMS)

เขียน 21 Nov 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)