อนุทิน #117294

  ติดต่อ

สิ่งทีสำคัญรวมไปถึง การบริหารการเยียวยา กรณีเกิดภัยพิบัติ ระบบอ้างอิง มาตรฐานระบบ National Incident Management system (NIMS)

  เขียน:  

ความเห็น (0)