อนุทิน #117294

สิ่งทีสำคัญรวมไปถึง การบริหารการเยียวยา กรณีเกิดภัยพิบัติ ระบบอ้างอิง มาตรฐานระบบ National Incident Management system (NIMS)

เขียน:

ความเห็น (0)