อนุทิน 117294 - พิชิตชัย ใจอารีย์

  ติดต่อ

สิ่งทีสำคัญรวมไปถึง การบริหารการเยียวยา กรณีเกิดภัยพิบัติ ระบบอ้างอิง มาตรฐานระบบ National Incident Management system (NIMS)

  เขียน:  

ความเห็น (0)