อนุทิน 117293 - พิชิตชัย ใจอารีย์

WebEOC พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้งานจัดการระบบด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งการรับมือสถานการณ์ การสื่อสาร การจัดการทรัพยากร การบัญชาการ ฯลฯ

เขียน 21 Nov 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)