อนุทิน 117285 - พิชิตชัย ใจอารีย์

ฝึกอบรมระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ในการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวง ICT ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

เขียน 21 Nov 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)