อนุทิน 117282 - dejavu monmon

dejavu monmon

ผมเห็นผู้เรียนแต่ละคนเฮฮาสนุกสนานเมื่อได้เรียนเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดำเนินชีวิต แต่ละคนนำสิ่งที่ตัวเองรู้และประสบในท้องถิ่นออกมาแลกเปลี่ยน ทำให้เห็นว่า เรื่องบางเรื่องที่มีชื่อเรียกเหมือนกัน แต่รายละเอียดจะแตกต่างกันตามความคิดของแต่ละท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นเปิดกว้าง ย่อมมีความหมายท้องถิ่นเอง แต่อาจอันตรายในบางลักษณะ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมคิดคือ น่าจะเปิดหลักสูตร "วัฒนธรรมและสังคมศึกษาเปรียบเทียบ" โดยเชื่อว่า ในท้องถิ่นมีภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ควรอนุรักษ์ การแปลงภูมิปัญญาแบบใหม่ให้สอดรับกับท้องถิ่น และเอกลักษณ์ทางความคิดของคนท้องถิ่นที่แตกต่างจากต่างแดนทีเดียว

เขียน 21 Nov 2012 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)