อนุทิน 117274 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 วันนี้ อยู่โรงพยาบาล มีเภสัชกรคนเดียว อีกแล้ว

ที่ รพ.อุบลรัตน์ ถือว่าเป็นอำเภอ ที่ขาดแคลน เภสัชกร มากที่สุดในประทศไทย

เพราะ ประชากร 44000 คน แต่มี เภสัชกร 2 คน นักกายภาพ 3คน เทคนิคการแพทย์ 5 คน

อิๆ เลิกงานแล้ว จะออกไป เสวนา กับ อสม.บ้านหนองแต้ เสียหน่อย

เขียน 21 Nov 2012 @ 07:38 ()


ความเห็น (0)